Välkommen till Projotool!

Med Projotool har du ett stöd genom hela processen från projektplanering till slutrapportering. Projotool är ett verktyg som förenklar och kvalitetssäkrar planering, utvärdering, uppföljning och rapportering samt resultatspridning i ett projekt. Med Projotool kan du enkelt hålla koll på projektstatus i realtid, styra mot projektets mål och på ett smidigt sätt skapa dina rapporter.

Projotool är särskilt utformat för att stötta allt ifrån enklare interna projekt till strukturfondsprojekt som ställer särskilda krav på rapportering, utvärdering och uppföljning.

Projotool är ett nytt, unikt IT-stöd som utformats av erfarna projektledare och utvärderare. All funktionalitet har tagits fram för att underlätta planeringen av hållbara projekt, skapa bra förutsättningar för projekten att nå målen och de förväntade resultaten, förenkla uppföljningen och rapportering till finansiärer, styrgrupp och andra intressenter samt ge möjligheter till spridning av projektresultaten och därmed skapa en kunskapsbank som ger nya projekt möjlighet att dra nytta av tidigare erfarenheter.

För tillfället erbjuder vi endast planering i LFA, överiga delar kommer inom kort.

Projektplanering

Grunden för ett lyckat projekt är en tydlig logik. Projotool utgår från LFA för att ge ditt projekt en röd tråd, tydliga aktiviteter och mål som ska uppnås. Resultatet blir ett målträd som tydliggör projektets aktiviteter, delmål, huvudmål och övergripande mål. Målträdet ligger även till grund för både uppföljningen och utvärderingen av projektet.

Uppföljning och rapportering

Under projektets genomförande ger Projotool dig förutsättningar att följa upp och rapportera hur projektet framskrider. Med Projotool kan du enkelt följa upp och rapportera indikatorer på aktiviteter, mål och förväntade resultat, visualisera läget i projektet samt samla information om projektets utveckling från projektgruppen, projektledaren och utvärderaren.