Om oss

Vi som står bakom Projotool är Lena Hedman Rahm, Peter Hedman och Björn Palmqvist. Lena och Peter har lång erfarenhet av att arbeta i projekt, främst strukturfondsprojekt, både som projektledare och utvärderare. Björn är senior utvecklare och har även lång erfarenhet av att arbeta i projekt. Vi tre har tillsammans erfarenhet och kunskap som vi tror att många som arbetar i projekt kan ha nytta av. Vi har därför skapat Projotool som ger dig som användare möjlighet att nyttja våra erfarenheter och de lärdomar vi gjort när det gäller att planera och genomföra projekt på ett framgångsrikt sätt.

Lena Hedman Rahm, 070-2785566, lena@projotool.se

Peter Hedman, 070-6968308, peter@projotool.se

Björn Palmqvist, 070-2161726, bjorn@projotool.se