Projektplanering

Under planeringen av projektet ger Projotool dig stöd med hjälp av LFA-metoden som är en väl beprövad metod och som rekommenderas av bland annat Tillväxtverket. När projektplaneringen har genomförts enligt LFA-metoden har du skapat mycket av det underlag som behövs till en ansökan om finansiering. Om projektet blir godkänt och ska genomföras har du i planeringen även skapat projektplanen som sedan hjälper projektledningen och utvärderarna att följa upp, rapportera och utvärdera projektet.

LFA-metoden resulterar bland annat i ett målträd som tydligt visar att det finns en röd tråd i projektet, det vill säg att aktiviteterna leder till delmålen, att delmålen leder till huvudmålet och att projektet på sikt bidrar till de övergripande målen. Målträdet kan bland annat användas för att visa finansiärer och andra intressenter hur projektet hänger samman.

Projotool ger dig även stöd för att ta fram en effektlogikkedja som visar på kausaliteten mellan projektets aktiviteter, förväntade resultat och effekter. Både effektlogikkedjan och målträdet är interaktiva och till varje aktivitet, delmål, mål och förväntat resultat kan du bland annat koppla indikatorer och kontinuerligt anteckna viktiga händelser som sedan kan användas vid rapportering.